Wat en voor Wie"Uit het Dao komt het Ene voort,
uit het Ene komt twee voort,
uit twee komt drie voort,
uit drie komen de tienduizend dingen voort."
(Lao Zi - Dao De Jing, hoofdstuk 42, uit het Chinees vertaald
en toegelicht door Jaap Voigt) 

H&M is ruim 15 jaar actief om voor mensen en organisaties, waar het uiteindelijk ook gewoon om mensen gaat, de daad bij het woord te voegen.


Dat woord en die daad zijn de verantwoordelijkheid van Huib Hockers,
vanaf het moment van eerste kennismaking tot en met de laatste financiële rapportage en/of overdracht van een geordende administratie.


Ik stel mij als doel om voor particulieren, al dan niet met een eigen onderneming, en organisaties behulpzaam te zijn bij het op orde brengen
en houden van hun financiële administratie op zo eenvoudig mogelijke en transparante wijze.


Op basis van mijn werkzaamheden kunnen klanten hun accountant een jaarrekening en hun aangiften voor vennootschap- en/of inkomsten-
belasting laten opstellen. Het resultaat voor belastingen of de winst uit onderneming is dan al duidelijk in kaart gebracht.


Dit doe ik voor directeuren-grootaandeel-houder, vennoten, eenmanszaken, huisartsen en hun overkoepelende maatschap als daar sprake van is en ZZP’ers zoals trainingsacteurs, trainers en coaches.Support Wikipedia