Hoe

 "A man's got to know his limitations."
('Dirty' Harry in Magnum Force)

Klik hieronder op de Bijlage om Huibs CV te bekijken.


Met goede online administratieve software en rekenprogramma's op mijn laptop
heb ik eigenlijk alles wat ik nodig heb om te kunnen werken altijd bij me.
Dat doe ik bij mijn klanten of indien ik de administraties permanent beheer,
aan huis.
Mijn uitgangspunt voor mijn werk is altijd om wat belangrijk is voor mijn
klant, gegeven zijn/haar omstandigheden, goed voor ogen te hebben
en mijn activiteiten daarop af te stemmen. Veelal betekent dit dat duidelijk wordt waar de geldstromen vandaan komen, wat er niet komt waarop
wel gerekend (ook figuurlijk) is en waar het geld aan wordt uitgegeven.

Dit vraagt om een aantal kwaliteiten waarmee ik mij gezegend weet.

Communicatie en Vormgeving

Om te beginnen kunnen luisteren naar het verhaal van mijn klant. En aan
de hand daarvan duidelijk krijgen wat van belang is om goed te
administreren, de wijze van inrichten van de administratie en een eventuele administratieve organisatie (AO) vervolgens daarop baseren.

Zorgvuldigheid en Vertrouwen
Mijn werk en met name het in kaart brengen van geldstromen, raakt
direct, ook als het zakelijk is, aan iemands gedrag en levenswijze. Daarom,
ook al wordt dit zelden uitgesproken, is de administratie daarvan, wat
meestal neerkomt op volledig inzage geven, een vertrouwelijke
aangelegenheid. Dit vraagt om zorgvuldigheid om op lange termijn goed
mee om te kunnen blijven gaan. Dit is bij mij in goede handen.

Vakmanschap
En uiteindelijk gaat het er dan om dat over een periode heen de
geldstromen goed in kaart worden gebracht. Dit is wat mij betreft gebaseerd
op gevoel voor cijfers, oog voor detail en accuratesse. Deze kwaliteiten leiden tot een degelijke en sluitende boekhouding en uiteindelijk ook tot een
duidelijk resultaat onder de finale streep.
 
Ċ
de webmaster,
24 dec. 2010 05:39