VisieOnze ware aard vergetend,  
zijn we als een koning 
die droomt dat hij
een bedelaar is .
(Sri Nisargadatta Maharaj)


 
In deze wereld hebben we al naar gelang onze aard en opvoeding aanleg en voorkeuren voor een bepaalde wijze van uitdrukken. Als het goed is maakt dat wat je dagelijks doet, je werk, daar deel van uit. In ieder geval is het iets wat ik kan zeggen over mijn werk en de relatie tot wat ik kan en als vanzelfsprekend doe.

Wat ik doe, al zolang als ik mij kan heugen, is mijn omgeving opruimen en ordenen. Daar ben ik dus zeer vertrouwd mee, maar wat nog belangrijker is: daar kan ik eigenlijk geen genoeg van krijgen, ook al zou het (mij) niets opleveren.

Het gevolg hiervan is dat er een aantal zaken als vanzelf (om mij heen) gebeurt:

-Orde brengt rust. Dat geldt voor mij net zo goed als voor mijn klanten.
Rust in hoofd en hart. Zeker waar dit ordenen van geld(stromen) en
papieren kan worden overgelaten aan een zorgvuldig werkend en
ervaren iemand.

-Omdat er voor mij niets anders speelt dan gewoon met plezier doen wat
ik goed kan, in die zin is er geen enkele ambitie, ontstaat er een
ontspannen sfeer waarin alle partijen gedijen en zich kunnen bezig-
houden met hun eigen specialisme. Op termijn schept dit vertrouwen en
komt er een duurzame samenwerking tot stand waarin alle ruimte is
voor de gevoeligheden die samenhangen met geldzaken.